Noordbrug tijdelijk buiten gebruik

Wegverkeer kan vanaf 28 februari dertien weken lang geen gebruik maken van de Noordbrug.

Dan begint Rijkswaterstaat met de vervanging van de brug in het sluizencomplex van Terneuzen. Automobilisten kunnen omrijden via de zuidbrug en de brug bij Sluiskil.

Ook de zuidbrug van de westsluis wordt dit jaar vervangen door een nieuwe basculebrug. De beide bruggen worden twee meter naar achteren geplaatst en daardoor wordt de doorvaart zes meter breder.