Nepglazenwasser actief

De politie waarschuwt wederom voor een nep-glazenwasser die sinds de afgelopen week actief is in met name Wielwijk in Dordrecht.

De politie heeft inmiddels diverse meldingen/aangiften binnen van mensen wonend in de Jacob van Heemskerckstraat, Witte de Withstraat en Abraham Kuyperweg die zijn opgelicht. Allen werden ze de afgelopen dagen geconfronteerd met een man die aan de deur kwam en mededeelde dat de ramen waren gewassen en hij dus daarvoor geld kwam ophalen. Bij bewoners die argwanend reageerden, was de nepglazenwasser zo weer vertrokken, bij anderen kreeg hij wel geld los, soms teveel, waarna hij zei wisselgeld te halen maar nooit meer terugkwam.