Koningin op Uruzgan bijeenkomst

Woensdag heeft de koningin onverwacht een bezoek gebracht aan de Johannes Post Kazerne in Havelte

Daar zijn familie en dierbaren van militairen in Uruzgan bijeen. Zo’n bijeenkomst, met onder meer een straalverbinding met de Nederlanders in dat gebied, wordt telkens halver-wege een missie gehouden. Aan het begin van de dag werden twee minuten stilte gehouden voor de gesneuvelde militairen van Uhm en Schouwink.