Koeien laten teveel scheten

Koeien laten teveel vieze scheten en boeren. Een project onder 14 melkveehouders in Overijssel moet daar verandering in brengen.

De scheten en boeren brengen het milieu schade toe! Uit onderzoek blijkt dat tien procent van de broeikasgassen die wordt uitgestoten uit de landbouw komt. En een belangrijk deel van de gassen komt uit de koe.