Jacht zinkt door defect toilet

Een jacht in de haven van Lochem is vrijdag gezonken door een defect in het toilet.

In plaats van water te lozen, kwam er bij dit toilet juist water omhoog. Niemand was aan boord van het jacht om het defect op te merken, waardoor de boot langzaam meer water maakte en uiteindelijk naar de bodem zonk.