Hulphond uitkomst voor gehandicapten

Een laatje open trekken, een pen van de grond oprapen; voor gezonde mensen een klusje van niets, maar voor mensen met een handicap vaak een zware opgave.

Een hulphond kan dan een enorme steun zijn. De Groningse school AOC Terra heeft leerlingen gevraagd of zij een puppy uit het asiel willen halen en binnen een jaar willen opvoeden tot hulphond. De eerste hond van de lichting is nu getraind en klaar voor zijn nieuwe carriere.