Hoop voor patiënten als Suzanne

Nieuwe hoop voor de 17-jarige Suzanne Talens uit Groningen. Zij heeft een zeldzame zonne-allergie.

Voor de meeste mensen is de zon een zegen, maar als Suzanne met de zon in aanraking komt levert dat ernstige brandwonden op.

Om patiënten als Suzanne bij te staan is een vereniging opgericht. En die bestaat 25 jaar. Een jubileum dat wordt gevierd met een nieuw medicijn waarmee hoopvolle resultaten geboekt zijn.