Hardste overlast Schiphol

Niet Aalsmeer, Zwanenburg of Amstelveen heeft het meeste te lijden onder het vliegtuiglawaai van Schiphol maar :Uitgeest.

Het Noord-Hollandse plaatsje ligt pas sinds de opening van de Polderbaan onder de aanvliegroute en heeft het zwaar te verduren. In Uitgeest werden het afgelopen jaar geluidspieken van 104 decibel gemeten.