Grootscheepse test op besmetting tbc

Op 25 augustus zullen honderen bezoekers en medewerkers van het Universitair Medisch Centrum in Groningen getest worden op TBC.

Begin juli werd bekend dat zo’n 650 bezoekers mogelijk in contact zijn gekomen met een patient bij wie een besmettelijke vorm van tuberculose is vastgesteld.
Hoeveel van de 650 bezoekers daadwerkelijk onderzocht moeten worden hangt af van een vragenlijst die alle mensen in moeten vullen.

De mensen die getest moeten worden, worden opgeroepen zich op 25 augustus te melden, zij zullen dan een zogenaamde Mantoux-prik krijgen om vast te stellen of ze besmet zijn.