Gemeente onderzoekt bodemvervuiling strooiveld Nieuwegein

De gemeente Nieuwegein start maandag een onderzoek met peilbuizen in het strooiveld van de begraafplaats Noorderveld.

De grond van het strooiveld is dusdanig vervuild dat het gebied moet worden gesaneerd. Het onderzoek met peilbuizen moet uitwijzen of deze vervuiling in het grondwater terecht komt. Eerder bleek uit bodemonderzoeken dat de bovenste laag van het strooiveld met zink, koper en nikkel is vervuild. De gemeente is wettelijk verplicht om de vervuilde bodem te saneren. Eerder kreeg de gemeente, wegens de maatschappelijk gevoelige situatie, vijf maanden uitstel. De komende maanden moet Nieuwegein een plan opstellen voor een langdurige oplossing voor het probleem.