Friezen testen het alcoholslot

De nieuwste methode om alcohol in het verkeer tegen te gaan is het alcoholslot. Tachtig Friese vrijwilligers hebben de afgelopen maanden getest of het systeem ook echt werkt.

Voordat het alcoholslot in Nederland wordt ingevoerd, wil het Ministerie van Verkeer en Waterstaat ervaring opdoen met de in- en uitbouw van het slot en met het dagelijks gebruik. Daarom is begin april 2008 in Friesland een proef met het alcoholslot gestart. De proef moest uitwijzen of het slot te omzeilen valt en hoe dit tegengegaan kan worden. De Friezen hebben aangetoond dat dit praktisch onmogelijk is. Het Ministerie beschouwt de test als geslaagd, maar de definitieve resultaten worden pas in het najaar bekend gemaakt.