Extra rijksgeld voor Sluiskiltunnel

Het Rijk legt 12,5 miljoen extra bij voor de Sluiskiltunnel, bovenop de 175 miljoen die was toegezegd. Dat meldt Omroep Zeeland.

Door de sterke prijsstijgingen in de wegenbouw was een tekort van 25 miljoen euro in de begroting ontstaan. Den Haag heeft nu beloofd de helft daarvan te dekken. De andere helft kan worden gedekt uit de winst van de Westerscheldetunnel. De Sluiskiltunnel gaat in totaal 275 miljoen euro kosten. Als de provincie in december akkoord gaat met de aanleg, kan de Sluiskiltunnel naar verwachting in 2014 worden geopend.