Eindelijk aanpak rattenplaag

Al jaren kampt de Oranjewijk in de gemeente Kampen met een rattenplaag. Maar daar gaat nu wat aangebeuren.

Het riool in de wijk wordt aangepakt. Zo worden de straten met de meeste overlast open gegraven en gecontroleerd op scheuren en gaten. Gaten in de buizen van het oude riool en mogelijk afgebroken koppelingen met de nieuwe riolering zijn de oorzaak van de rattenplaag. Bewoners van Oranjewijkzijn blij dat de overlast wordt aangepakt.