Dode vale gier live uitgekleed

De vale gier die een maand geleden in de Wieringermeer dood werd gevonden, is vrijdag live voor zo’n vijftig mensen geprepareerd. Ze konden zien hoe de conservator van het Leidse museum Naturalis het dier van zijn vel ontdeed.

Volgens het museum zijn de huid, veren en botten nog helemaal intact en zullen ze bewaard worden bij hen.

Het is zeer zeldzaam dat een vale gier in Nederland het loodje legt. De laatste keer zou in 1944 zijn geweest. Het oorspronkelijke leefgebied van het beest is in Spanje en Portugal.