De beroemde kus van een jongeman aan Beatrix

Beatrix komt als vorstin afstandelijker over dan de volkse Juliana.

Maar dat ze ook warm en spontaan kan zijn hebben sommige burgers aan den lijve ondervonden. Iedereen herinnert zich de beroemde kus van een jongeman die Beatrix op 30 april in de Amsterdamse Jordaan spontaan omhelst.
En ook Willem Vos, bouwer van ??de batavia? kon zich tijdens de tewaterlating van zijn levenswerk niet beheersen, en gaf de majesteit een dikke pakkerd…..