Bom Vijfhuizen ontmanteld

De Exploxieven Opruimings Dienst heeft de vliegtuigbom die maandag bij Vijfhuizen werd aangetroffen, woensdagavond tot ontploffing gebracht.

De 500-ponder die tijdens graafwerkzaamheden werd gevonden is afkomstig uit de 2e Wereldoorlog. 180 omwonenden en de uitbaters van een kermis waren geevacueerd. Ook is de polderbaan van Schiphol enige tijd buiten gebruik geweest.