Asbest op camping Almelo

Op camping De Pooksbelten in Almelo is een grote hoeveelheid asbest gevonden. De camping is zo snel mogelijk ontruimd.

Het asbest werd gevonden naast ander puin en afval. De gevaarlijke stoffen worden zo snel mogelijk verwijderd.

De campingbewoners moeten hiervoor de velden verlaten. Officieel is de camping al gesloten, maar met een aantal bewoners wordt nog over een andere lokatie onderhandeld. Er lopen ook nog rechtszaken. De recreatieve bestemming van het gebied blijft hoogst waarschijnlijk gewaarborgd.