Almere treedt harder op tegen vervuilers

De gemeente Almere accepteert niet langer dat burgers hun afval dumpen. In alle stadsdelen zal actiever tegen overtreders worden opgetreden.

Afvel verspreiden is in Almere niet alleen een zaak van de burgers. Ook de ondernemers aan het Deventerpad is duidelijk gemaakt dat ze iets moeten doen aan de rotzooi rondom de rolcontainers aan de achterkant van hun zaak. Zo niet, dan worden ze weggehaald.
De gemeente Almere laat via een woordvoerder weten dat vooral ook de wijken met meerdere woonlagen boven elkaar, veel last hebben van stank. Sommige burgers geven er de voorkeur aan om hun afval niet te sorteren, maar wel zomaar op straat te gooien. Ook is het voor een aantal bewoners teveel moeite om grof afval naar een afvalperron te brengen.