Agent overleden aan Ziekte van Weil

De brandweer en GGD Friesland nemen maatregelen nadat een 57-jarige medewerker van de KLPD plotseling is overleden. De man overleed vermoedelijk aan de Ziekte van Weil.

Het slachtoffer was werkzaam bij de waterpolitie van Lelystad. Donderdag 19 juni overleed hij. Vermoedelijk raakte de man besmet bij een scheepvaartincident op 6 en 7 juni op het Prinses Margrietkanaal nabij Grou

Brandweer Fryslân heeft na het overlijden van de KLPD-medewerker een tweetal voorzorgsmaatregelen getroffen. Als eerste is een brandweerduiker met mogelijke verschijnselen van de Ziekte van Weil opgenomen in het ziekenhuis.

Ten tweede worden deze week alle brandweerduikers geïnformeerd over de beroepsziekte. Samen met GGD Fryslân worden voorlichtingsvonden georganiseerd.

Onderzoek moet uitwijzen of beide personen besmet zijn geweest met de Ziekte van Weil. De brandweerduiker vertoont geen ziekteverschijnselen meer en is inmiddels weer thuis.

De Ziekte van Weil is een infectieziekte die wordt veroorzaakt door een bacterie en wordt ook wel de rattenziekte genoemd. De belangrijkste verspreider is de bruine rat, andere verspreiders zijn ook muskusratten en muizen.

Personen die in aanraking komen met oppervlaktewater lopen een risico. De infectie ontstaat door contact met urine besmet water, modder of planten of door intensief contact met besmette dieren.

In 2007 waren er zeven bevestigde gevallen in Fryslân van besmetting met de Ziekte van Weil, waarvan één met dodelijke afloop.