Achttien Drentse scholen presteren niet goed

Maar liefst achttien scholen in de provincie Drenthe staan bij de onderwijsinspectie genoteerd als zeer zwak. Het gaat om dertien basisscholen, vier scholen voor speciaal onderwijs en een middelbare school.

De onderwijsinspectie stelt elke maand een lijst samen met scholen die niet aan de eisen van de inspectie voldoen.

Eén school uit Drenthe is verdwenen van de lijst van maart, basisschool De Regenboog. Deze school voldoet inmiddels wel aan de eisen van de inspectie.