Vossenjacht Drenthe neemt toe

Het aantal vossen waarop het afgelopen jaar is gejaagd, is gestegen. Het afgelopen jachtseizoen zijn in Drenthe meer dan 1900 vossen afgeschoten, terwijl het er normaal gesproken ongeveer 600 zijn.

Jarenlang was het dier beschermd, maar voormalig minister Veerman van Landbouw stond de jacht weer toe. Volgens deskundigen is de intensieve jacht nodig om de vossenstand nog verder terug te dringen. Volgens de voorzitter van de Faunabeheereenheid in Drenthe is er sprake van een inhaalslag. Door de jarenlange bescherming zou het grote aantal viossen voor steeds meer overlast zorgen. Vooral de weidevogelbeheerders klaagden over de vos als rover van met name kievits- en grutto nesten.