Verbod op grootschalige intensieve veehouderijen

De provincie Groningen wi een verbod op nieuwe, grootschalige intensieve veehouderijen. Dit is woensdag bekend gemaakt.

Het voornemen van de provincie is een onderdeel van het Provinciaal Omgevingsplan. Gedeputeerde Staten vinden het ethisch niet verantwoord dat kippen- en varkenshouderijen steeds groter worden. Vanaf november vinden zes discussieavonden plaats waarop de inwoners van de provincie wordt gevraagd naar hun mening over het verbod.