Tien nieuwe gevallen tbc vastgesteld

In het onderzoek naar een uitbraak van tbc in Groningen zijn tien nieuwe besmettingen vastgesteld. Begin vorige maand waren al achttien gevallen bekend, hierdoor is het totaal aantal besmettingen op 28 gekomen.

De ziekte werd in mei bij een Groningse geconstateerd. Vorige maand werd bekend dat de vrouw, een medewerker van de Dienst Sociale Werkvoorziening Stadspark in Groningen, aan de ziekte is overleden. Van de nieuwe tbc-besmettingen is bij één iemand een actieve vorm van longtuberculose vastgesteld. Het gaat om een niet-besmettelijke variant.