Stankoverlast door waterzuiveringsinstallatie

Dag in dag uit de lucht van rotte eieren. Omwonenden van de waterzuiveringsinstallatie in Den Hoorn zijn er letterlijk kotsmisselijk van.

De provincie Zuid-Holland eist nu van het bedrijf, dat de omgeving van de installatie vóór 15 november stankvrij is. Zo niet dan moet een dwangsom betaald worden van 125-duizend euro per maand.