Samenscholingsverbod Kanaleneiland

Het Utrechtse Kanaleneiland lijkt inmiddels symbool te staan voor zo’n beetje alles wat er mis is met de Nederlandse jeugd. Daarom komt er vanaf 5 oktober een samenscholingsverbod.

De bewoners durven ?s avonds de straat niet meer op, voelen zich bedreigd en geintimideerd door de hangjongeren. En steeds vaker loopt dit uit op regelrechte criminaliteit door diezelfde hangjongeren: straatroven, auto-inbraken, vernielingen. De gemeente komt nu met een samenscholingsverbod, in de hoop de criminaliteit in een vroeg stadium te stoppen. Het verbod geldt voor een groep van ongeveer tachtig jongeren, die bekend staan als lastig. Buurtbewoners voelen zich onveilig wanneer zij in groepjes staan. De groep jongeren krijgen een brief die speciaal aan hun gericht is. Wanneer ze zich niet aan het verbod houden krijgen ze een boete van 200 euro en een taakstraf tenminste 15 uur. Wanneer ze weer de fout in gaan kunnen de jongeren in hechtenis worden genomen.