Primeur met mobiele 'barrier' op Afsluitdijk

Rijkswaterstaat gaat op een bijzondere manier het fileleed te lijf. Met een speciale machine op de Afsluitdijk zal vanaf maandag, over een wegvak van vijf kilometer, een verplaatsbare barrier aan de slag gaan.

Met het gevaarte kan in een half uur tijd een extra rijstrook gecreeerd worden, door betonnen elementen voor een wegafscheiding te verplaatsen. Voorlopig gaat het om een technische test, vooruitlopend op een volwaardige proef in het voor- of het najaar van 2008 op een nog te bepalen locatie.