Nabestaanden moord moeten meer hulp krijgen

Zeven jaar geleden verloren Martin en Irene Roos hun zoon Alan. Hij werd vermoord na een avondje stappen. Naast een hoop verdriet en woede merkten ze ook dat er nauwelijks opvang was voor de nabestaanden, terwijl er van alles moest worden geregeld.

Veel nabestaanden herkennen dat verhaal. Slachtofferhulp Nederland komt daarom met een proefproject waarbij een speciale hulpverlener wordt toegewezen aan de mensen die achterblijven om alles te regelen.