Meer gym op school in Hardenberg

De provincie Overijssel is van mening dat kinderen meer moeten bewegen. In Hardenberg is daarom een nieuw project van start gegaan dat kinderen moet stimuleren te sporten.

Er is een speciale vakleerkracht aangesteld die de samenwerking tussen scholen, naschoolse opvang en sportverenigingen gaat bevorderen. Het project maakt deel uit van een proefproject van de sportraad Overijssel. Ook Losser en Deventer doen mee.Er zijn in totaal drie speciale vakleerkrachten aangesteld. Zij geven gymlessen, begeleiden groepsleerkrachten en ontwikkelen een extra sportaanbod.