Meer belangstelling voor dans

Het Nederlandse publiek heeft een groeiende belangstelling voor dans. In 2006 koos het publiek alweer vaker voor een dansvoorstelling dan in 2005.

Dit meldt de voormalige directie Overleg Dansgezelschappen, DOD. Gingen er in 2006 bijna een half miljoen mensen een keer naar een dansvoorstelling, in 2005 lag dat nog 9 procent lager.