Exotische waterplant zorgt voor problemen

De grote waternavel zorgt door het groeizame weer in veel Nederlandse wateren voor problemen.

Het Fries waterschap Wetterskip Fryslan gaat de plant bestrijden, omdat deze problemen veroorzaakt bij sluizen, stuwen en duikers. Ook andere waterschappen in Nederland hebben met overlast te kampen. De grote waternavel werd in de jaren negentig via tuincentra in Nederland geintroduceerd als vijverplant.