Een vuist tegen drugsoverlast

De drie centrumgemeenten in Oost-Groningen (Stadskanaal, Veendam en Winschoten) en Hoogezand-Sappemeer trekken één lijn in het tegengaan van drugsoverlast. Naast de gemeenten zijn ook het openbaar ministerie en de politie betrokken bij de nieuwe regelgeving.

Eén drugsnota voor vier grote gemeenten moet voorkomen dat overlast die in de ene plaats wordt bestreden, zich verplaatst naar een andere gemeente. Gemeenten maken gebruik van elkaars expertise om het drugsbeleid en het gedogen van coffeeshops te handhaven. Met ingang van volgend jaar gelden in Hoogezand-Sappemeer en alle Oost-Groninger gemeenten dezelfde regels.

Naast het (bestaande) gedoogbeleid voor coffeeshops, is In de gezamenlijke aanpak is een belangrijke rol weggelegd voor het bestrijden van overlast als gevolg van illegale handel in en het gebruik van harddrugs. Softdrugs worden ook op straat verhandeld. De politie zegt daar een goed beeld van te hebben en daar adequaat tegen op te treden.

Eén drugs- en coffeeshopbeleid in alle gemeenten vergroot de effectiviteit van de handhaving en minimaliseert coffeeshoptoerisme. De handhaving ligt bij de burgemeesters (bestuursrechtelijke maatregelen), politie en het openbaar ministerie, dat verdachten opspoort en vervolgt.

De drugsnota in Veendam is elf jaar oud. Veendam heeft twee coffeeshops (en daar blijft het bij), waar zich de laatste jaren geen problemen hebben voorgedaan. Belangrijk subdoel van het nieuwe beleid is het ontmoedigen van cannabisgebruik onder jongeren.

In de nieuwe drugsnota is vastgelegd dat in Oost-Groningen alleen coffeeshops zijn toegestaan in Veendam, Stadskanaal en Winschoten. Dit betekent dat coffeeshops in Bellingwedde, Menterwolde, Pekela, Reiderland, Scheemda en Vlagtwedde niet getolereerd worden dit meld het dagblad van het Noorden.