Bijstandsgerechtigden aan het werk in thuiszorg

De gemeente Huizen wil beijstandsgerechtigden gaan inzetten in de thuiszorg. Vooral voor eenvoudig huishoudelijk werk zijn er te weinig mensen. Door het inzetten van de uitkeringstrekkers wil de gemeente dat tekort opheffen.

Na een training, die de bijstandsgerechtigden aangeboden krijgen, mag Thuiszorg Gooi en Vechtstreek beoordelen of ze geschikt zijn voor het werk. De thuiszorgorganisatie is blij met het initiatief, maar heeft direct aangegevn dat het tekort aan medewerkers op deze wijze niet wordt opgelost.