Asbest gevonden in school De Bilt

In de Michaëlschool in De Bilt is asbest gevonden tijdens sloopwerkzaamheden. De leerlingen zjin opgevangen in een nabij gelegen kerk. Het gebouw aan de Kerklaan is voorlopig dicht.

Een gespecialiseerd onderzoeksbureau heeft donderdag metingen gedaan om te kijken of er sprake is van een zogeheten besmet gebied. De onderzoeksresultaten worden speodig verwacht. De leerlingen worden vrijdag nog opgevangen in De Regenboogschool. Naar een leslocatie voor na het weekeinde wordt nog gezocht.