Almeerder vrezen groei vliegveld Lelystad

Zes op de tien Almeerders heeft wel eens last van overvliegende vliegtuigen. Volgens meer dan de helft van de Almeerders is het aantal vliegtuigen dat over de stad vliegt, de laatste jaren zelfs toegenomen. Dat meldt Almere Vandaag.

Het gemeentebestuur zou er bij de gemeente Lelystad dan ook op moeten aandringen dat de vliegroutes naar vliegveld Lelystad zo min mogelijk boven Almere komen te liggen als het vliegveld uitbreidt. Dat blijkt uit een onderzoek dat de gemeenteraad heeft laten uitvoeren.

Hiervoor zijn de 1430 leden van het vaste raadspanel geconsulteerd. Bijna driekwart heeft aan het onderzoek meegedaan. De meeste overlast wordt volgens hen veroorzaakt door geluid (bijna negentig procent). Ook de hoeveelheid vliegtuigen wordt als teveel ervaren, waardoor inwoners zich niet veilig voelen. Ook bestaan er zorgen over de gezondheid. 25 Respondenten hebben aangegeven dat ze vinden dat de vliegtuigen te laag vliegen.

Het initiatief voor het onderzoek is genomen door de Almere Partij. Deze partij heeft het onderwerp op de agenda van de politieke markt gezet. De partij wil in eerste instantie dat de gemeente de consequenties van de groei van Lelystad Airport in kaart brengt. En mochten deze gevolgen negatief uitpakken voor Almere, dan moet het college van burgemeester en wethouders bezwaar aantekenen tegen de uitbreiding van het vliegveld bij de gemeente Lelystad. Op termijn moeten drie tot vier miljoen passagiers gebruik gaan maken van het vliegveld in de provinciehoofdstad.

Wethouder Martine Visser van economische zaken heeft eerder laten weten dat zij verheugd is over de uitbreiding van Lelystad Airport. Almere komt dan tussen twee grote vliegvelden te liggen en dat zou een positieve uitwerking hebben op bedrijven om zich hier te vestigen.