Politici reageren op troonrede

Vrijwel alle politici lieten van zich horen zodra koning Willem-Alexander zijn troonrede had afgesloten.

Alexander Pechtold, D66:

Alexander Pechtold, fractieleider van D66 over de troonrede (via Twitter):  “Optimistische troonrede, Nederland staat er door samenwerking beter voor. Volgend kabinet kan handschoen oppakken” en “Alweer worden de eilanden in de Cariben zwaar op de proef gesteld. Terechte aandacht in opening”.

Jesse Klaver, GroenLinks:

Jesse Klaver, fractievoorzitter van GroenLinks, over de troonrede: “De koning begon krachtig met de ramp die Sint-Maarten, Saba en Sint-Eustatius heeft getroffen. Mooi dat hij aangaf dat de mensen er daar niet alleen voor staan. Wat me wel opvalt is dat er veel aandacht was voor de toegenomen economische groei. Het kabinet erkent onvoldoende dat nog niet iedereen daarvan profiteert en vergeet voor het gemak dat dat het gevolg is van politieke keuzes. De Troonrede bevatte de opdracht aan het nieuwe kabinet om dat anders te doen en iedereen mee te laten profiteren.”

CDA-fractie:

CDA-fractie in de Tweede Kamer in reactie op de Miljoenennota: “Dit is een bijzondere Prinsjesdag omdat we in afwachting zijn van een nieuw kabinet. Dat betekent dat de werkelijke begroting voor de jaren hierna pas na de formatie bekend zal zijn. De vooruitzichten zijn beter dan een aantal jaar geleden, maar er zijn nog steeds grote vraagstukken die beantwoord moeten worden. Denk aan de onzekerheid op de arbeidsmarkt, de zorgen rondom migratie en integratie en het bieden van zorg aan mensen die dat nodig hebben.”

Halbe Zijlstra, VVD:

Halbe Zijlstra, fractievoorzitter van de VVD, over de troonrede: “Uit deze Miljoenennota blijkt dat Rutte II zijn belofte heeft ingelost: economisch gezien staan alle seinen op groen. Het is verstandig dat het kabinet op de gebieden van veiligheid, ouderenzorg en onderwijs nog een aantal knelpunten oplost. Nu is het zaak dat er snel een nieuw kabinet komt, zodat we er voor kunnen zorgen dat meer mensen de vooruitgang ook in hun eigen portemonnee gaan merken.”

Gert-Jan Segers, ChristenUnie:

Fractieleider Gert-Jan Segers van de ChristenUnie in reactie op de Troonrede: “Dingen toezeggen is nu lastig, dat kan pas met het regeerakkoord in de hand. Maar het is evident dat we zorg moeten dragen voor de middengroepen, die zwaar hebben geleden in crisis. En dat zij ook moeten merken dat het beter gaat met Nederland.”

Geert Wilders, PVV:

Geert Wilders, fractievoorzitter van de PVV, over de troonrede: “Ik vind het een erg slecht verhaal. Nederland is de afgelopen jaren geconfronteerd met belastingverhoging na belastingverhoging, met enorme bezuinigingen. En nu hebben we een situatie dat er enorme overschotten zijn. Dat is geen geld van Mark Rutte, dat is geld van de mensen thuis. Ik vind dat je dat geld nu terug moet geven.”

Henk Krol, 50PLUS:

Fractieleider Henk Krol van 50PLUS: “De kloof tussen ouderen en werkenden wordt nog elk jaar groter. Dat moet veranderen. Dat gaat dit kabinet in blessuretijd niet meer lukken. Ik hoop dat dat het volgende kabinet wel zal lukken.”

Kees van der Staaij, SGP:

Volgens SGP-fractievoorzitter Kees van der Staaij stond de Troonrede niet bol van verrassingen. “Op economische vlak kan ik er een eind in meegaan.” Maar hij vindt bijvoorbeeld nog wel de kloof tussen één- en tweeverdieners te groot, terwijl éénverdieners een extreme belastingdruk hebben. Daar gebeurt nog niets aan, laakte hij.

Attje Kuiken, PVDA:

Attje Kuiken, van de PvdA-fractie in de Tweede Kamer, over de troonrede: “Er zit in deze begroting een aantal mooie dingen. Koopkrachtbeeld, extra loon voor leraren en extra geld voor zorg. Maar er zijn ook zaken die we niet hebben kunnen regelen, zoals het terugbrengen van het eigen risico (in de zorg). Dat is jammer.”

Emile Roemer, SP:

Fractieleider Emile Roemer van de SP in reactie op de troonrede. “Ieder stapje in goede richting moet je omarmen. De afgelopen jaren ging het de andere kant op. Kijk maar naar de zorg: enorme bezuinigingen, 80.000 banen verdwenen. En als er gezegd wordt dat leraren er geld bij krijgen, dan is het maar de vraag hoeveel, en of het structureel wordt. Voor volgend jaar is er een bedrag, maar leraren zeggen al dat het een schijntje is. Het is goed dat ze op 5 oktober gaan staken. Dit voelt meer meer als traditie die je in ere houdt. Iedereen wacht met smart op een nieuw kabinet.”

Tunahan Kuzu, DENK:

Tunahan Kuzu, fractieleider van DENK, in reactie op de Troonrede: ,,Het is deels aan het nieuw kabinet, maar de mensen hebben het moeilijk gehad. We hebben 6,1 miljard euro te besteden, dus kijk naar de koopkrachtverdeling. Die is niet rechtvaardig.”

Marianne Thieme, PvDD:

Fractieleider Marianne Thieme van de Partij voor de Dieren in reactie op de troonrede: “In de troonrede was geen hoogtepunt te vinden. Het was meer van hetzelfde. Een beetje meer economische groei, iedereen krijgt er een beetje bij. Maar geen woord over dat zieken een hoger eigen risico krijgen en orkanen vliegen ons om de oren. Het lijkt mij dat we een ander soort troonrede moeten hebben dan een laat-maar-waaien troonrede.”

Het laatste nieuws