Mbo’ers kiezen andere studie om kosten

Ouders met een laag inkomen en minderjarige kinderen op het mbo maken dit najaar kans op een tijdelijke bijdrage in de schoolkosten. Onderwijsminister Jet Bussemaker trekt er 5 miljoen euro voor uit.

“Het onderwijs in Nederland moet aan alle kinderen dezelfde mogelijkheden bieden”, licht Bussemaker toe. “Het inkomen van ouders mag daarbij geen rol spelen.” De compensatie is bedoeld voor 16- en 17-jarige kinderen die een zogenoemde beroepsopleidende leerweg volgen en geldt alleen nog dit jaar.

Per 1 januari wordt het dan weer anders. Vanaf dan kunnen minderjarige mbo-studenten die een beroepsopleidende leerweg volgen, gebruik maken van een ov-kaart. Kinderen die in de eigen omgeving naar school gaan, hebben daar echter weinig aan. “Zij vallen tussen de wal en het schip. In het najaar kom ik met een structurele oplossing voor deze groep”, aldus Bussemaker.

Hoewel de leerlingen die in de buurt naar school gaan natuurlijk ook geen reiskosten hebben, is hun situatie onvoordeling ten opzichte van de eerdere regeling In het regeerakkoord werd bepaald dat de oude tegemoetkoming in de schoolkosten moest opgaan in het kindgebonden budget, maar dat pakte niet voor iedereen goed uit. Zonder de aanpassing die Bussemaker voorbereidt, blijft die situatie nadelig voor de mbo’ers die in de buurt studeren.

ANP

Het laatste nieuws