Euhhhh…en dan even dit:

Uh, uhm, euhhh…. een irritant stopwoordje, of juist niet? Volgens taalwetenschapper Hans Rutger Bosker heeft de weifelende klank wel degelijk een belangrijke functie en doet een juist toegepaste ‘uuuh’ de oren van de luisteraar juist spitsen. Dus uhhhh…

Het laatste nieuws