Buiten de boot door Participatiewet

De 26-jarige Pauline Gransier uit Leiden heeft het prima voor elkaar: ze is lichamelijk beperkt maar toch zelfstandig. Toch dreigt daar door de Participatiewet een einde aan te komen.

Met de wet wil het kabinet bereiken dat meer gehandicapten aan het werk gaan, maar volgens organisaties voor chronisch zieken en gehandicapten pakt de wet rampzalig uit voor mensen als Pauline.

Het laatste nieuws