Wat is armoede?

Dinsdag is bekend geworden dat de armoede in Nederland vorig jaar sterk is toegenomen. Meer dan een miljoen Nederlanders leven volgens het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) onder de armoedegrens. Maar wanneer ben je in Nederland arm?

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) hanteert als definitie van armoede het bijstandsniveau van de jaren ’70 gecorrigeerd met de inflatie van nu. Volgens het CBS ben je arm als je als alleenstaande netto minder te besteden hebt dan 990 euro en voor een echtpaar met twee kinderen minder dan 1850 euro.

Het SCP hanteert bij de armoededefinitie het ‘niet-veel-maar-toereikendcriterium’. Daarbij wordt gekeken naar de uitgaven voor voedsel, kleding, wonen en sociale participatie. Het CBS bespreekt de kans op armoede aan de hand van de lage-inkomensgrens. Deze grens vertegenwoordigt een vast koopkrachtbedrag en wordt jaarlijks alleen aangepast voor de prijsontwikkeling.

Niet-veel-maar-toereikendcriterium

Het niet-veel-maar-toereikendcriterium van het SCP ligt 50 (alleenstaande) tot 110 euro (paar met twee kinderen) hoger dan de lage-inkomensgrens die het CBS hanteert.

Acht op de tien huishoudens met een inkomen onder de lage-inkomensgrens gaven in 2012 aan onvoldoende geld te hebben voor uitgaven op het vlak van voeding, kleding, woninginrichting en vakantie. In dat jaar had 11 procent van de huishoudens met een laag inkomen een achterstand in de betaling van huur of hypotheek.

 

 

Het laatste nieuws