Verkiezingen na de zomer

De verkiezingen worden na de zomervakantie gehouden. De PvdA wil niet langer dat de verkiezingen voor de zomer plaatsvinden.

Eerder pleitte de PvdA samen met de SP en VVD voor een stembusgang in juni. Nu de PvdA hier niet meer aan vasthoudt, is een Kamermeerderheid voor verkiezingen in september.

“De Partij van de Arbeid is nog steeds van mening dat het verstandig en verantwoord is om verkiezingen voor de zomer te houden. Om daarmee de periode van impasse zo kort mogelijk te houden. Maar het laatste dat mijn fractie zou willen is dat we de moeilijke periode die voor ons ligt, beginnen met een valse start over de verkiezingsdatum. Laten we dus de handen ineen slaan. We houden verkiezingen begin september en vragen het demissionaire kabinet die te organiseren. Nederland moet verder. Er is al te veel tijd vermorst “, verklaart PvdA-leider Samsom tegenover het ANP.

In de wandelgangen wordt 5 september als mogelijke verkiezingsdatum genoemd.

Het laatste nieuws