Socioloog schijnt licht op rellen Haren.

Hoe kan het dat een simpele oproep voor een feestje op Facebook zo uit de hand loopt? Waarom hebben jongeren behoefte aan dergelijke geweldsuitbarstingen? Socioloog Don Weenink van de Universiteit Wageningen doet al jaren onderzoek naar gewelddadig gedrag onder jongeren. Hij meent dat de rellen voortkomen uit de behoefte soms alle normen en waarden te laten varen, een morele vakantie.

Het laatste nieuws