Heksen doen boekje open

De moderne heks staat donderdagavond centraal tijdens het eerste symposium Hekserij in Holland op de Universiteit Leiden. Twee heksen doen een boekje open over hun doen en laten op het gratis evenement dat is georganiseerd door het Instituut voor Godsdienstwetenschappen van de universiteit.

De organisatoren willen met het symposium de vooroordelen over heksen wegnemen. Bovendien blijkt het een onderwerp te zijn dat veel Leidse studenten interesseert.

Hekserij is een onderdeel van het vak nieuwe religieuze bewegingen en new age. Veel mensen associëren heksen nog met zwarte katten en bezemstelen, het beeld dat vooral in de middeleeuwen bestond en in sprookjes ook wordt bevestigd. Maar in werkelijkheid is hekserij een alternatieve religieuze stroming waarin onder meer ecologie en feminisme centraal staan.

Nederland telt op dit moment zon 1000 heksen.

Bron: ANP

Het laatste nieuws