Uw nieuws: massale eendensterfte

In de wheermolen in Purmerend maken de bewoners zich grote zorgen. Sinds een aantal weken sterven de eenden in de Bottersloot massaal door de botulisme bacterie.

Vorig jaar zijn er ook veel eenden gestorven aan het vervuilde slootwater. De sloot moet gebaggerd worden, aldus de tipgevers. Samen met de dierenbescherming proberen de bewoners zoveel mogelijk zieke dieren te redden. In een tuin hebben ze een opvang ingericht waar de eenden gespoeld kunnen worden. Inmiddels heeft de gemeente Purmerend borden langs de sloot geplaatst waarin het contact met het water wordt afgeraden.

Het laatste nieuws