Steeds meer files overdag

De afgelopen maand was het overdag veel drukker op de weg dan in juli 2009.  

Volgens de jongste filecijfers van de ANWB steeg de filezwaarte (lengte maal duur van de file) tussen 10.00 en 15.30 uur met 13 procent in vergelijking met vorig jaar. De toeristenbond wijt de sterke groei aan het toegenomen aantal vakantiegangers dat in eigen land bleef, aan het noodweer op een aantal juli-dagen en aan het groot onderhoud aan de wegen.  Ondanks de stijging overdag bleef de totale filezwaarte over de maand juli gelijk in vergelijking met vorig jaar. Dat komt omdat er tijdens de spitsuren afgelopen maand aanmerkelijk minder files stonden ten opzichte van 2009.

Buiten de spits stond het verkeer de afgelopen maand veel vast door incidenten

Het laatste nieuws