Diplomadruk docenten onder de loep

Naast diplomafraude is ook druk op docenten onderwerp in het onderzoek van de Onderwijsinspectie. Dat schrijft demissionair staatssecretaris Marja van Bijsterveldt (Onderwijs) woensdag aan de Tweede Kamer
   
Binnen hun instelling zou leraren dwingend worden gevraagd kwaliteitsnormen voor tentamens en examens te verlagen, om studenten op deze manier eerder te laten slagen. Voor studenten kan dan de vlag uit. Maar ook scholen hebben baat bij het verstrekken van diploma’s. Als leerlingen de school uitlopen zonder zo’n papiertje scheelt dat de directie duizenden euro’s per student.
   
Begin juli verschenen in media berichten over het onterecht verstrekken van diploma’s door Hogeschool InHolland. Vervolgens werd aan oud-burgemeester Gerd Leers van Maastricht gevraagd hier onderzoek naar te doen. Los daarvan was de inspectie al enige tijd bezig met een onderzoek naar verkorte trajecten in het hoger onderwijs. Dat zijn manieren waarop studenten sneller dan gepland kunnen afstuderen. In het kader van dat onderzoek gaat
de inspectie bijzondere aandacht besteden aan docenten die zich onder druk gezet voelen om de normen te verlagen.
   
De CDA-bewindsvrouw schrijft dat ze in oktober te horen krijgt of verhalen die de ronde doen over deze druk juist zijn. Verder schrijft ze dat de krantenberichten die zijn verschenen over diplomafraude haar zeer aan het
hart gaan. “Het is natuurlijk volstrekt onaanvaardbaar, indien met diploma’s wordt gesjoemeld”, staat in de brief.    

Bron: ANP

Het laatste nieuws