Tip de redactie

Hart van Nederland wil graag weten wat er gebeurt in je omgeving.  Stuur een mail naar hart@sbs.nl Wij hebben niet alleen oog voor het grote landelijke nieuws, maar ook voor het kleine nieuws uit je regio of uit je woonplaats. Dat kan gaan over vandalen die het speeltuintje in je buurt kort en klein hebben geslagen, maar ook over de oudste inwoner van je woonplaats die feestelijk in het zonnetje wordt gezet.

Je verhaal wordt nog sterker als er een foto of een filmpje bijzit. Gebruik je mobiele telefoon, je digitale camera en maak een opname die treffend is voor het verhaal dat je graag bij ons onder de aandacht wil brengen.

Je krijgt persoonlijk bericht van onze redactie als wij jouw inzending plaatsen op onze website of meenemen in een van onze TV-uitzendingen.

Door middel van het opsturen van tekst-, audio- of beeldmateriaal (hierna materialen) naar de redactie van Hart van Nederland verklaar je je akkoord met het volgende: Je garandeert dat je bevoegd bent de door jou aangeleverde materialen openbaar te maken en te verveelvoudigen en dat deze materialen op geen enkele wijze inbreuk maken op enig aan een ander toekomend recht, waaronder in ieder geval enig recht van intellectuele eigendom.

SBS verkrijgt een onbeperkte licentie tot het openbaar maken en verveelvoudigen van de door jou aangeleverde Materialen. Deze bevoegdheid omvat, maar is niet beperkt tot, het zonder beperking herhalen van de Materialen, het bewerken van de Materialen, en het openbaar maken dan wel beschikbaar stellen van de Materialen via televisie, internet, mobiel en ieder ander medium nu bekend of in de toekomst ontwikkeld. SBS is gerechtigd de hiervoor omschreven rechten aan de aan haar gelieerde moeder-, zuster- en dochtermaatschappijen door te geven.

Dus stuur al je verhalen, foto’s of filmpjes naar hart@sbs.nl. Vergeet niet om je telefoonnummer in je e-mail te vermelden!