Oproep om een einde te breien aan gasboringen

“Brei een einde aan de gasboringen!” Dat is de oproep die verschillende Groningers dinsdag in Den Haag doen. Ze bieden kamerleden een concrete actielijst aan om te zorgen dat het gebruik van gas verminderd.

De boodschap van de actievoerders: ” Voor Groningers is niet alleen een ruimhartige schadeafhandeling van belang. Voor hen en om de Nederlandse uitstoot van broeikasgassen te beperken, is het essentieel snel te stoppen met het gebruik van aardgas voor het verwarmen van woningen en gebouwen. Alternatieven zijn beschikbaar: duurzame restwarmte, warmte van de zon en uit de bodem.”

Het laatste nieuws