‘Kwestie zwakbegaafde Maartje breedgedragen probleem in Nederland’

Toen Hart van Nederland eind vorig jaar aandacht besteedde aan de situatie van de zwakbegaafde Maartje Jager, die door een herkeuring niet meer in aanmerking kwam voor begeleid wonen, deed het veel stof opwaaien.

De SP riep gezinnen in een soortgelijke situatie op om zich te melden en nu, een paar maanden later, blijkt dat het een breed gedragen probleem is in Nederland.

Aanleiding voor Lilian Marijnissen van de SP om de staatssecretaris Martin van Rijn ter verantwoording te roepen. Ondertussen hebben de ouders van Maartje – Dick en Lilian – zich opgeworpen als voorvechters om deze misstand onder het voetlicht te brengen.

Doktoren gaven de 26-jarige Maartje de indicatie zwakbegaafd, maar na een herkeuring werd ze aangemerkt als “psychiatrisch patiënt”. En dat heeft enorme gevolgen” Maartje dreigt nu  nu alle zorg, die zij hard nodig heeft, kwijt te raken. Maartje kan onmogelijk zelfstandig wonen en heeft de intensieve zorg nodig.

Volledige reactie CIZ:

“Een verstandelijke beperking begint gedurende de ontwikkelingsperiode en gaat gepaard met beperkingen in het functioneren. Het gaat dan zowel om problemen in de zelfredzaamheid als in sociale redzaamheid. Ook met een IQ score tussen de 70 en 85 kan van een verstandelijke beperking worden gesproken. Belangrijke voorwaarde in die situatie is dat de beperkingen in het functioneren al in de ontwikkelingsleeftijd, voor het 18e jaar, aanwezig zijn.
Als dit niet uit de informatie blijkt, kan de grondslag ‘verstandelijke beperking’ niet worden vastgesteld en kan er daarom ook geen Wlz-indicatie worden afgegeven.
Voor deze mensen moeten gemeenten passende zorg bieden. Als mensen het niet eens zijn met het genomen besluit, staat de mogelijkheid van bezwaar open. Er wordt dan opnieuw onderzoek gedaan.”

Het laatste nieuws