Jayden (7) geroyeerd bij voetbalclub door wangedrag ouders

De 7-jarige Jayden uit Oudenbosch is geroyeerd door zijn voetbalclub RBC uit Roosendaal. Dit nadat zijn ouders zich meerdere malen hadden misdragen naast de lijn. De voetbalclub had daar geen zin meer in een royeerde hun zoon, meldt BN DeStem.

En dan te bedenken dat het voetbalseizoen niet beter kon beginnen voor de jonge Jayden. Hij werd gescout door de Regionale Jeugdopleiding RBC Voetbalacademie bij zijn oude club SC Oud-Gastel.

Zijn ouders betaalden voor het lidmaatschap 400 euro contributie, plus 150 euro voor het kledingpakket en 60 euro voor de parkeerkaart bij het voetbalstadion van RBC. Maar nog voordat Jayden kon dromen over een profcarrière lijkt die droom nu uiteen te spatten nu hij en zijn ouders niet meer welkom zijn bij de club.

Ontroostbaar

Jayden is verdrietig om het besluit van RBC. ”Ik vind het stom dat ik niet mag voetballen, omdat mama iets gezegd heeft.’’

”Ik wilde bij mijn zoon zijn en daarin houdt niemand mij tegen.”

– Moeder Katie Luijten

Bij de wedstrijden van Jayden zouden zijn ouders zich meermalen hebben misdragen, zegt de clubleiding. RBC spraken zijn vader en moeder aan op hun gedrag langs de zijlijn en hun optreden naar vrijwilligers toe. Uiteindelijk werd met hen de afspraak gemaakt om ‘voorlopig’ niet naar de wedstrijden van Jayden te komen kijken.

Katie Luijten: ”Dat waren we van plan, maar ik maakte me zorgen om Jayden en zijn gezondheid. Ik wilde bij mijn zoon zijn en daarin houdt niemand mij tegen.”

Toen de ouders van Jayden toch langs de lijn stonden was voor RBC was de maat vol. In een brief werd de familie Luijten te kennen gegeven dat hun zoon niet welkom was bij RBC. Hij werd geroyeerd. Een actie waarmee Jaydens ouders niet kunnen leven. ”Nu is mijn kind de dupe”, zegt moeder Katie.

Ook zo moeder Katie het niet eens zijn met het feit dat Jayden maar 15 minuten per wedstrijd zou mogen spelen. ”Hij zit daar maar op de bank te niksen om iedere zaterdag een kwartiertje te mogen spelen. Daar betalen wij die club niet voor.”

Voorzitter Jos Hermsen van RBC gaat niet in op wat er allemaal is voorgevallen. Hij verwijst naar de brief die de ouders van Jayden hebben ontvangen. ”Dit is een gevoelige kwestie en we hebben een rechtvaardig besluit genomen.’’ Het is de eerste keer dat RBC om deze reden een jeugdspeler wegstuurt.

Normen en waarden

In de brief verwijst RBC naar de normen en waarden die de club wil uitdragen en waar Haydens ouders regelmatig op zijn aangesproken. In een gesprek met onder andere de vertrouwenspersoon van de club is daarom afgesproken dat zij voorlopig niet bij de club zouden komen.

Katie Luijten: ”Dat waren we van plan, maar ik maakte me zorgen om Jayden en zijn gezondheid. Ik wilde bij mijn zoon zijn en daarin houdt niemand mij tegen.’’ De ouders hebben een advocaat benaderd om de zaak aanhangig te maken bij de rechtbank.

Uitzonderlijke beslissing club

Volgens KNVB-voorlichter Koen Adriaanse is het uitzonderlijk dat zo’n jonge speler wordt geroyeerd vanwege het gedag van een van de ouders. ”Dit is écht een item in het amateurvoetbal. Kinderen moeten met plezier kunnen voetballen zonder geschreeuw van de ouders.’’

De kans dat de beslissing van de club wordt teruggedraaid is erg groot. Volgens hoogleraar Sport en Recht Marjan Olfers, is er een goede kans dat de rechter de beslissing van RBC om Jayden te schorsen terug zal draaien. ”Het besluit is onredelijk, omdat het kind wordt gestraft en niet de ouders. Volgens het Verdrag voor de Rechten van het Kind heeft Jayden recht op spel en ontwikkeling. Het belang van het kind moet je altijd centraal stellen.”

Het laatste nieuws