Home > Nederland > Zuid-Holland > Kostbare schatten TU Delft gered

Kostbare schatten TU Delft gered

Er was woensdag één lichtpuntje in Delft: zeker 70 maquettes konden door de brandweer worden gered.

Ook een kostbare collectie designstoelen werd er in het gebouw onaangetast aangetroffen. Zelfs enkele kilometers verderop werden nog kostbare resten van de Technische Universiteit gevonden.

Deel dit